Stendhal: marginalia e scrittura

xiv-226, 11 tavv.